Podstawowa wiedza o usługach magazynowych

Dla wielu ludzi niezainteresowanych tematem logistyki, magazynowanie towarów kojarzy się z dość prostym zadaniem odpowiedniego ułożenia towarów na półkach w ogromnej hali. Brzmi zbyt prosto prawda? Macie rację! Zmagazynowanie to długi i skomplikowany proces, na który składa się szereg czynności od przyjęcia ich do magazynu, poprzez ich poprawne składowanie przez określony czas aż w końcu wydanie ich z niego. Dziś, aby wszystko działało jak w szwajcarskim zegarku, usługi magazynowe muszą być zautomatyzowane w jak największym stopniu.

Prace, które zaliczają się do usług magazynowych, nie sprowadzają się wyłącznie do składowania towarów, lecz to wiele innych czynności takich jak:

  • rozładunek,
  • przeładunek,
  • załadunek,
  • bieżącą ewidencja stanu towarowego,
  • utrzymywanie odpowiedniego porządku.

Aby uprościć codzienną pracę magazyniera, ktoś kiedyś wymyślił homogeniczną jednostkę transportową, którą nazywamy paletą. Dzięki jednorodnym wymiarom każda z nich może być obsługiwana przez wózki widłowe lub wózki paletowe. Kolejnym z systemów jest pakietyzacja, której trzonem są jednostki zwane właśnie pakietami. W porównaniu z poprzednimi ładunkami sa one większe i pogrupowane w nich towary spina się za pomocą np. taśmy. Formowane są w taki sposób, aby ich składowanie i magazynowanie było możliwie jak najprostsze.

Ostatnim z systemów jest konteneryzacja, która pozwoliła na zwiększenie gabarytów jednostek transportowych. W porównaniu z paletami, które zawsze są tej samej wielkości, kontenery występują w co najmniej trzech głównych rozmiarach. Pierwszy z nich używany jest do transportu towarów o łącznej wadze maksymalnej 1 tona a pojemność to 3 m3. Średnie kontenery to te o pojemności 10m3 i przeznaczone do ładunków o wadze nieprzekraczającej 5 ton. Te największe posiadają konkretne rozmiary, jako że przeznaczone są najczęściej do transportu na frachtowcach. Najdłuższe możliwości mają wymiary 12190 mm długości i 2435 mm szerokości.

Odpowiednia organizacja pracy w magazynie oraz ładunków znajdujących się z nim pozwala na szybsze załadowywanie i rozładowywanie towarów. Nie sposób także pominąć bezpieczeństwo, jakie niesie odpowiednie ich pogrupowanie. Mowa to o zarówno czynnikach zewnętrznych, jak i ingerencji osób trzecich w istotę naszego zlecenia.